Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Κέκροπος 84

176 74 Καλλιθέα-Αθήνα

Τηλέφωνο:(+30) 210 94 09 871

Τηλεφωνο:(+30) 210 94 15 384

Fax: (+30) 210 94 28 203

Email:info@dkagialis.gr